• Pošljite nam sporočilo

    Hvala!

    Zahvaljujemo se vam za izkazan interes. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

    Vsa polja niso pravilno izpolnjena.

VDO števci z oznako WL imajo brezžičen kodiran digitalen prenos signala. Prednost tega sistema, ki deluje pri
433 MHz, pred analognim brezžičnim prenosom signala je neobčutljivost za elektromagnetne vplive iz okolja. Visokonapetostni električni vodi in mobilni telefoni motijo analogni signal, ki ga senzor pošilja števcu, zato lahko ta prikaže napačne podatke o prevoženih kilometrih in hitrosti. Digitalnega sistema pa elektromagnetni vplivi ne motijo, zato števec vedno kaže točne podatke.